OM WEBBPLATSEN

Fler och fler förskolor och skolor införskaffar iPads till sin pedagogiska verksamhet. Därmed har det uppstått ett behov av fortbildning för hur man som pedagog hanterar och använder iPad i förskola och skola. En grupp Malmö-pedagoger har därför inventerat befintliga resurser om iPad på Internet och satt samman ett urval till ett studiematerial och kom-i-gång-hjälp för arbetslag och grupper av pedagoger.


Samlat resurser som finns på Internet
På internet finns det massor av material om iPad i skolan, både instruktionsfilmer och inspirationsfilmer. Men det är inte alltid lätt att hitta om man inte var man ska börja söka. En grupp Malmö-pedagoger har därför samlat ihop ett urval på en och samma webbplats.

Fritt att använda av vem som helst
Denna sida är publik och öppen och får användas av vem som helst. För lärare och inte lärare, för unga som gamla. 

Kom-igång-hjälp för pedagoger
Syftet med denna webbplats är att fungera som stöd och kom-i-gång-hjälp för en grupp pedagoger eller ett arbetslag inom förskola och skola. 

Lärgång
I menyn till höger finns en struktur och ett innehåll för studiecirkelträffar. Varje kapitel innehåller ett antal underavsnitt. Börja uppfrån och arbetar er nedåt. I varje avsnitt finns en övningsuppgift som ger en riktning åt gruppen då ni utforskar och provar några möjligheter på era iPads. En bra modell är att ni deltagare arbetar parvis samtidigt som alla i gruppen fungerar som stöd för varandra.

Basutbud av appar
I denna lärresurs presenteras ett urval av av appar som är en bra grund att börja med. Därefter kan man gå vidare till www.skolappar.nu och söka appar efter ämne och skolnivå.

Inriktning på funktionerna för bild, video, ljud och text. 
Denna lärresurs utgår från några av de grundfunktioner som finns på en iPad: bild, video, ljud och text. 

Varför bara iPad?
Då behovet av en lärresurs har varit omedelbar och projektgruppen har haft en begränsad tid på sig att skapa en lärresurs har vi valt att att begränsa vårt arbete till Apples iPad utifrån ett par grunder:
- Malmö stad har upphandlingsavtal för denna produkt. 
- iPad är i dagsläget den datorplatta som förekommer allra mest ute i våra verksamheter.
KONTAKT:

Fredrik Selarp, systemförvaltare, Pedagogisk Inspiration Malmö
E-post: fredrik.selarp(at)malmo.se

Nils Nilsson, it-pedagog, Pedagogisk Inspiration Malmö
E-post: nils.nilsson@malmo.se

Medarbetare:

Charlotte Christoffersen, samordnare av sidan, Pedagogisk Inspiration Malmö

Olof Borjo, it-pedagog, lärare och förskolepedagog, BoU, Sö Innerstaden

Ulrika Burman, specialpedagog, Strandskolan, SDF Limhamn-Bunkeflo

Håkan Ekberg, it-pedagog, Frans Suell & Jörgen Kocks gymnasium, Utbildningsförvlatningen, Malmö stad.

Gunilla Estrelius, lärare, Nydalaskolan, SDF Fosie.

Jonatan Falk, förskollärare, Röda Lindens förskola, Centrum SDF

andreas Friberg, IT-pedagog, Limhamn-Bunkeflo. Malmö stad.

Nils Nilsson, it-pedagog, SDF Sö Innerstaden, Malmö stad.

Ria Wedin-Brunet, mediepedagog, Pauli gymnasium, Utbildningsförvaltningen, Malmö stad

Elin Jensen, IKT-pedagog, Augustenborg-Hindby område, SDF Fosie.

Creative Commons-licens
iPad Studiecirkel av Pedagogisk Inspiration Malmö är licensierad under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell licens.