C. iPad inställningar

Det finns en del inställningar som är nödvändiga för att en iPad ska bli det fantastiska verktyg det kan vara, såsom obegränsad tillgång till internet, möjligheten att hämta spännande appar, kunna kommunicera och dela saker med andra och vid behov göra pappersutskrifter. Sedan vill vi också undvika problem - såsom att småttingar ändrar inställningar och kanske låser iPaden så att ingen kan öppna den.
I detta kapitel går vi igenom några inställningar. De två första avsnitten  är gjorda redan då Ipaden startades för första gången (se Kap. B.1.). Men det kan vara så att man har behov av att ansluta till ett annat trådlöst nätverk eller logga in på ett annat Apple-ID. De två sista avsnitten är inställningar som inte är gjorda tidigare.

Kap. C. Innehåll: