INSPIRATIONSFILMER

Här hittar du inspirationsfilmer och reportage om iPad i förskola och skola. Senast publicerad ligger överst.

Ebba Petterssons Privatskola, Göteborg. Mars 2013
Klass 8c summerar sitt iPad användande i en film. (5:36 min)

Här är en film som visar hur klass 8c på Ebba Petterssons Privatskola arbetar med iPads i undervisningen. Hela klassen har varit involverad i skapandet av filmen, både vad gäller innehållet och insatser framför och bakom kameran. Linnea G och Christoffer T har filmat. Linnea G och Lollo S har klippt ihop filmen.
 
Pedagog Stockholm, jan 2013
Så använder engelska elever iPad (2:04 min)

Under BETT-mässan i London passade många svenska pedagoger på att göra studiebesök i skolor för att lära mer om hur Engelska skolor arbetar med IT i undervisningen.


ItiD Dalarna, 2012-05-12
Eva Elwing - iPad som pedagogiskt redskap i förskolan (7:15 min)

Eva Elwing berättar om iPad som pedagogiskt redskap i förskolan på TeachMeet-Mitt  den 24 april 2012 i Falun.
Torghandel Göteborg, dec 2012
iPad på gymnasiet 
(42:07)

Kan iPad ersätta dator i skolan? I april 2012 startade ett iPad projekt på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg. Eleverna i SP2A (samhällsprogrammet) tilldelades var sin iPad. Vi ville undersöka vilka möjligheter och begränsningar användningen av iPads kunde medföra. 
Film: Torghandel Göteborg - YouTube

Torghandel Göteborg, april 2012
Ipads på Högstadiet (36:54 min)

På Ebba Petterssons privatskola är man bland de första i landet som testar one to one med iPads med de lite äldre barnen. Med start i august 2011 fick eleverna i år 7 tillgång till iPad i undervisningen.
Arbetet är fortfarande ungt men redan efter en termin så har lärarlaget gjort en rad erfarenheter, både goda och mindre bra och en del av dessa kommer de att berätta om på Torghandel. Malin, Stefan och Erica berättar om hur arbetet ser ut i klassen, villka verktyg som används så som Blogger och Facebook, samt självklart en hel del tips på bra appar för skolarbete!


Torghandel Göteborg, 28 mars 2012 
Synliggöra barnens perspektiv - med iPads (39:16 min)

Marie Åkerblad och Malin Nilsen arbetar på Avdelningen Sandvargen på Fyrmästaregångens förskola i Masthugget. Sedan i höstas har vi arbetat med iPad i gruppen och vi ser det som en utmaning att göra det på ett så kreativt sätt som möjligt. Vår grundtanke är att göra barnen delaktiga i både verksamheten, sitt eget lärande och i dokumentationen. Med hjälp av surfplattan kan man på enkla och spännande sätt synliggöra barnens perspektiv, inte minst genom att tolka deras eget berättande."


Torghandel Göteborg, 18 mars 2012 
Därför testar vi iPads på Fjällskolan (3:43 min)

Det finns idag väldigt lite forskning kring hur iPads och surfplattor påverkar lärarnas sätt att undervisa och i förlängningen barns och elevers lärande. Det hindrar inte att "paddorna" väller in på förskolor och skolor runt om i landet. Frågan är vad man egentligen behöver veta innan man satsar på teknik kring vad tekniken ska ge? Eller kan man lita på lärares beprövade erfarenhet och de positiva effekter man ser för att sedan utvärdera efter hand?
Film: Torghandel Göteborg - YouTube 

Torghandel Göteborg, 12 mars 2012 
Reportage om ipad som hjälpmedel på Fyrmästeregångens Förskola (3:02 min)

Ett reportage om att de på Fyrmästaregångens Förskola använder sig utav ipads som hjälpmedel.
 
Lärarnas Tidning, 18 maj 2011
Så använder de iPad på förskolan Stensötan (2:18 min)

Sju pedagoger deltar i ett projekt som går ut på att undersöka hur surfplattor kan bidra till lärandet i förskolan. 
Film: Lärarnas Nyheter - YouTube
Njutbildning, Nacka, 25 maj 2011 
Språkträning i förskoleklass med iPads (5:58 min)

Barnen i förskoleklassen på Strandparksskolan i Nacka arbetar med språkträning. De använder ipads och apparna: Slice it, Fluidity.
Pedagog Stockholm, maj 2011
iPads i förskola - Skattjakt
(7:01 min)

På Stensötans och Strandparkens förskola i Nacka kommun arbetar pedagoger och barn med iPads för lärande. Den pedagogiska processen dokumenteras via kvalitetsverktyget Lotusdiagram som är utformat efter LpFö 98/10.

Här bloggar förskolepedagogerna om sina erfarenheter:
http://blogg.nacka.se/skolor/ipadsifo...  
Film: Pedagog Stockholm - YouTube


YOU TUBE-KANALER MED INSPIRATIONSFILMER