D. Surfa på iPad 7

Med en iPad blir det ännu enklare och snabbare att få tillgång till all information på Internet. En av de stora fördelar som pedagoger upplever med en datorplatta är att man inte behöver lägga tid på att starta upp en dator.
För att surfa på internet behöver man först och främst uppkoppling till Internet antingen med hjälp av ett trådlöst nätverk, Wi-fi, eller via ett 3G-simkort. 

Sedan behöver man också en programvara eller app som klarar av att läsa av Internet, en s.k. webbläsare. Som standard på iPad finns webbläsaren Safari. 

Här går vi igenom hur webbläsaren Safari fungerar.

- adressfältet
- sökfältet
- flik för varje webbsida
- gå framåt/bakåt
- dela-knappen
- bokmärk webbssidor