B.5. Uppdatera iPad iOs7

Då och då behöver du uppdatera din iPad med den senaste versionen av operativsystem. Ett operativsystem är det program som utgör länken mellan maskinvaran (din iPad) och tillämpningsprogrammen (apparna). iPads operativsystem kallas för iOS. Just nu heter den senaste versionen av operativsystem iOS 7.
Olika versioner numreras
Operativsystemen utvecklas och förbättras efterhand och då ges de ut i en ny version. När det är många och stora förändringar så får det ett nytt versionsnummer, te.x 7.0. Därefter kan det komma mindre förbättringar och korrigeringar av små fel, så kallade buggar. Då får versionen t.ex. heta 7.1 därefter 7.2 osv.

Avvakta med att uppdatera en helt ny version
En helt ny huvudversion av ett operativsystem kan innehålla en del fel och buggar som man upptäcker först när många börjar använda den. Därför brukar många vänta med att uppdatera sin iPad till några veckor efter lansering av den nya huvudversionen till det att det har kommit ut en eller två underversioner.

Varför uppdatera?
Först och främst ska du uppdatera för att kunna ta del av de förbättringar som har gjorts. Men du bör också uppdatera för att de appar du använder på din iPad ska fungera optimalt. När det kommer en stor uppdatering av operativsystemet gör nämligen även utvecklarna av appar förändringar. 
Illustration operativsystem: CC Wikimedia