ARTIKLAR

Här hittar du några artiklar om iPads och datorplattor i förskola och skola. Senast publicerade ligger överst.


Sydsvenskan, 2013-11-20
Plattform för ny typ av undervisning

Kävlinge: Rinnebäcksskolan i Kävlinge ligger långt fram med datorstödd undervisning och allt är en envis rektors förtjänst.
– Jag har slitit för det här, men nu börjar även andra förstå att det är bra, säger rektorn Peter Westergård.

Läs hela artikeln:
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/kavlinge/ny-typ-av-undervisning/
 
Pedagog Malmö, Malmö stad 2013-09-09
Datorplatta till alla elever på yrkesgymnasiet

Värnhemsskolan i Malmö är gymnasieskolan som har gått direkt från datorsalar till datorplattor – utan att ta vägen via bärbara datorer. Från och med skolstarten ht13 har alla 1 200 elever en egen iPad som lärverktyg. Samtidigt börjar skolan använda MaApps (Malmö stads Google Apps for Edu) som plattform vilket kommer att underlätta samarbete och dokumenthantering.

Läs hela artikeln:
http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/datorplatta-yrkesgymnasiet/

 
Omvärldsbloggen, Skolverket 2013-08-30
Stockholm stads ipad-satsning utvärderad

Stockholms stad köpte totalt in 2285 ipads, som fördelades på tretton skolor i förskolan, grundskolan, gymnasiet och särskolan, och några skolor gjorde även egna inköp. Satsningen drog igång våren 2012 och den har nyligen utvärderats av den fristående konsulten Jan Hylén.

Utvärderingen syftar till att besvara tre frågor:

  • När kan en ipad ersätta en bärbar dator?
  • I vilka lärsituationer kan en ipad användas med framgång?
  • Ökar användandet av ipads elevernas motivation att lära?

Läs en sammanfattning av utvärderingens resultat  här: 
http://omvarld.blogg.skolverket.se/2013/08/30/stockholms-stads-ipad-satsning-utvarderad/

 
Skolverket 2013-08-29
Surfplattan som komplement i förskolan

– Plocka inte bort pusslet! Komplettera det med plattan! säger Anna Lundholm, förskollärare i Sollentuna. Själv hade hon en massa frågor kring användandet av surplatta i förskolan vilket tillsammans med en kollega har resulterat i en C-uppsats. I artikeln berättar hon om hur arbetet med surfplattor kan främja barns nyfikenhet och utforskarglädje i förskolan.

Läs hela artikeln:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/sa-arbetar-andra/forskolan/surfplattan-som-komplement-1.204976
 
Pedagog Malmö, Malmö stad 2013-03-11
iPads om Läromedel på Kungshögsskolan 

Daniel Petersson som är klasslädrare i en årskurs 4 upplever att barnen tycker det är roligt och stimulerande att arbeta med iPads och att det i sin tur skapar en otrolig energi och välvilja till skolarbetet.

Läs hela artikeln här:
http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/ipads-kungshogsskolan/
 
Skolverket 2013-02-17
Datorplattor resurs för kommunikation i förskolan

Att öka kunskapen om hur barn använder datorplattor som Ipad på svenska förskolor och vilka tecken på lärande som barnen visar, är syftet med Petra Petersens avhandlingsprojekt. Intresset för digitala medier och lärande väcktes när Petra arbetade som förskollärare.

Läs hela artikeln här:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/it-i-skolan/reportage/datorplattor-resurs-for-kommunikation-i-forskolan-1.190874
Pedagog Malmö, Malmö stad 2012-12-09
Hur påverkar varsin iPad undervisningen i en etta?

Karin Jönsson, forskare på Malmö Högskola och Annika 

Läs hela artikeln: 
http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/2012/12/09/ipads-i-en-etta_jonsson_persson/
 
Lärarnas Tidning 2012-11-13
Barnen filmar det egna lärandet

På skogsutflykten, i bokbussen eller under experimentet – med hjälp av surfplattan kan barnen på förskolan Gamla Åkeredsskolan i Göteborg direkt dokumentera sina upplevelser. Slutresultatet blir en kort film som föräldrar och förskolekompisar får se.

Läs hela artikeln:
http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2012/11/13/barnen-filmar-egna-larandet
 
Sydsvenska Dagbladet 2012-10-14
Barnens väg till tekniken

Läs hela artikeln:
http://www.sydsvenskan.se/digitalt--teknik/barnens-vag-till-tekniken/
 
Kungsbacka Delar, 2012-10-08
Förskola med geocaching på agendan!

Geocaching är en form av skattjakt med hjälp av GPS-mottagare. En iPad och iPhone är utrustad med GPS!

”Det är väldigt roligt och inspirerande att arbeta med ipad i förskolan. Barnen är snabba på att lära sig verktyget och anamma tekniken och vi pedagoger är duktiga på pedagogik. Det är väldigt viktigt att komma ihåg att inga appar är pedagogiska av sig själva. Det är du, jag och alla andra pedagoger som lägger till pedagogiken i arbetet med ipad. Det är vi som handleder, samtalar och gör arbetet pedagogiskt. Ipaden ska vara en naturlig del i förskolan, precis som målarfärg, byggmaterial och pussel. Inget barn bör sitta med en aktivitet hela dagen, inte pussla en hel dag och ej heller arbeta med ipaden hela dagen.

Läs hela artiklen hör:
http://kungsbackadelar.se/?p=212

 
Lärarnas Tidning 2012-04-05
Fritidshemmet: Paddorna stimulerar samarbetet mellan barnen

Surfplattor. Turtagning, samarbete, demokrati – de pedagogiska vinsterna är många när barn får arbeta med surfplattor. Det vet de på fritidshemmet på Annedalsskolan i Göteborg. Där blev spännande filmer en del av resultatet.

Läs hela artikeln:
http://www.lararnasnyheter.se/fritidspedagogen/2012/04/05/paddorna-stimulerar-samarbetet-mellan-barnen
 
Skolverket 2012-02-03
Surfplattor kan skapa mer samarbete utanför lektionerna

Surfplattor blir allt vanligare i skolorna, men vilken nytta har man egentligen av dem och hur kan de bäst användas? Forskningen kring påverkan på resultaten är än så länge begränsad och mycket handlar om surfplattornas applikationer, men det finns resultat som pekar på ökat samarbete mellan elever.

Läs hela artikeln:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/relationer-larande/surfplattor-kan-skapa-mer-samarbete-utanfor-lektionerna-1.167462
 
Lärarnas Tidning 2011-08-23
Räkna med surfplattan

Femteklassarna på Fridaskolan använder Ipad på mattelektionerna.
 – Man kan ta, vrida och vända på plattorna. Det ger ytterligare en dimension, säger läraren Birgitta Wikström.

Läs hela artikeln:
http://www.lararnasnyheter.se/origo/2011/08/23/rakna-surfplattan
 
Lärarnas Tidning (2011-05-19)
I surfplattan lyser stjärnorna

I Älta är Ipaden ett naturligt inslag i förskolan. Sju pedagoger deltar i ett projekt för att se vilken effekt den kan ha på lärandet.

Läs hela artikeln: 
http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2011/05/19/surfplattan-lyser-stjarnorna