A. Upplägg

Syftet med denna webbplats är att ge dig och dina kollegor ett studiematerial där ni får hjälp med innehåll och struktur. Denna lärresurs inriktar sig på kreativ användning av iPadens funktioner för bild, video, ljud och text.

I menyn till vänster hittar ni innehåll för ett antal träffar. Under varje kapitel finns små avsnitt. Ta er fram i den takt ni själva behöver. Hoppa över det som ni reda kan eller inte har behov av.

Förberedelser

1. Bilda en grupp.
Om ni inte redan är ett självklar grupp, bilda en grupp tillsammans med kollegor för att tillsammans lära känna de iPads ni har i er verksamhet. Ni kan mycket väl vara två om en iPad.

2. Hur ofta och när?
Bestäm hur ofta och när ni ska träffas. Antingen kan ta er igenom studiecirkelmaterialet i intensivfart eller mer utspritt under en längre tid. Avsätt ungefär 1 timme för vare studiecirkelsträff. Första tillfället kan om möjligt vara lite längre t.ex. på en studiedag.

3. Var?
Försök få tillgång till ett rum med en projektor så att ni kan titta på filmer tillsammans.

4. Cirkelledare
Utse någon i gruppen som kan fungera som cirkelledare. Det behöver inte vara en expert på iPads, men någon som har funktion som sammankallande, som har orienterat sig något i studiematerialet och som fungerar som mötesledare.


iPad Studiecirkel

5. Välj kapitel
Gå till det kapitel och de avsnitt ni har valt att fördjupa er i under dagens träff. 

6. Titta på ev. film.
Om möjligt titta på filmen tillsammans med hjälp av projektor. Alla filmer och bilder går att förstora. Det finns både inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.

7. Prova och undersök.
Varje avsnitt innehåller en övningsuppgift för att ni i gruppen ska ha en riktning när ni utforskar och provar era iPads. Arbeta gärna i par när ni gör uppgifterna samtidigt som hela gruppen fungerar som stöd för alla. Till er hjälp finns även korta texthandledningar med bilder och filmer.


Fortsatt fördjupning

8. Fortsatt erfarenhetsutbyte
Bestäm gärna en fortsättning då ni träffas för erfarenhetsutbyte och apptips och då ni förjupar era kunskaper med hjälp av varandra. Antingen under en träff i månaden eller ha en fast kort kort punkt på ett redan befintligt veckomöte.

Lycka till!

Det finns en betydelse i att vara flera när man lär känna sina iPads. Tillsammans kommer man mycket länge - och har det mycket trevligare. 

Lite gott fika förgyller också ett sådant tillfälle.  ;-)