K.4. Kognitiva funktionsnedsättningar

Koncentration/Uppmärksamhet/Kognitiva funktionsnedsättningar

En iPad kan användas som motivator och stimulera elever att träna gamla färdigheter på nya sätt. För elever med koncentrationssvårigheter är iPaden tillsammans med hörlurar ett effektivt sätt att hjälpa till att fokusera. Använd elevens egen favoritmusik eller musik du har valt. Gör överenskommelser och ställ in tid så att eleven ser visuellt hur mycket tid som är kvar av arbetet. 
Vid autismspektrumtillstånd kan man använda hjälpmedel i form av bilder som förstärker och förtydligar. I länksamlingen hittar du länkar till flera specialpedagogiska sidor med många apptips. 
Bra att tänka på att redan från organisera mapparna från början så att det blir lätt att hitta rätt program!

Här under ger vi exempel på tre användbara appar:


Talk Tablet - för elever i behov av bildstöd

Best Timer - som visualiserar tiden 

TimeStock -