K.3. Skrivstöd

För personer med skrivsvårigheter eller som är i situationer då man inte kan föra anteckningar kan använda sig av ett verktyg som transkriberar inspelat ljud till skrift eller ger dig möjligheter att spela in en föreläsning och anteckna eller rita till för att skapa bokmärken i inspelningen.
Tekniken att spela in ljud som sedan tolkar ljudet till text har utvecklats mycket under de senaste åren och är idag mycket bra om man tänker på att tala tydligt, göra mellanrum mellan orden och inte tala för fort.