K.2. Talsyntes

Ett talsyntesprogram på iPad eller annan dator omvandlar text till artificiellt tal. Talsyntes har olika fokus beroende på barnets ålder. I de tidiga åldrarna för att stödja läs- och skrivutvecklingen – ett förebyggande syfte - och längre upp i årskurserna för att överbrygga för elever i läs- och skrivsvårigheter.
Talsyntes – ett lärverktyg för alla elever

Talsyntes underlättar barnets väg till språket, stödjer uppmärksamheten, utvecklar läs- och skrivförmågan och bidrar till ett tillgängligt skriftspråk, menar Gunilla Almgren Bäck, Specialpedagog & IKT skolutvecklare samt vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2011. DiU nr 7 2011

Talsyntes bör ingå i undervisningen som en naturlig del

Skolinspektionen har uppmärksammat skolsituationen för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan i en kvalitetsgranskning. Här konstateras att exempelvis talsyntes används endast i begränsad omfattning som en del i anpassningen av undervisningen i alla ämnen. Digitala lärverktyg som talsyntes bör ingå i undervisningen som en naturlig del, enligt Skolinspektionens rapport. Inspektionen pekar även på att det görs många utredningar av läs- och skrivsvårigheter i skolan men resultaten omvandlas sällan i den pedagogiska verksamheten.
Se filmen med Anna Ekström eller läs Skolinspektionens material  om skolsituationen för elever i läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi.