K.1. Skanna text

Om man av olika anledningar föredrar att lyssna istället för att läsa kan man enkelt fotografera av texten och få den uppläst. Det finns en mängd olika appar du kan använda i din smarta telefon eller iPad.
Skanna med iPad innebär egentligen bara att man tar ett foto av en text och har en app som kan överföra denna bild till en läsbar text (OCR). Detta gör att eleverna själva kan skanna in textstycken, mattetal etc. om de önskar.

Det finns många appar att välja på idag. En bra app som både skannar och har en inbyggd talsyntes för uppläsning är IntoWords. Den kostar lite men är mycket lätt att använda. 

En annan variant som kan skanna, läsa upp och som dessutom översätter snabbt och enkelt till många olika språk är Pixter. Här formateras inte texten i styckeindelningar, men det kanske inte har så stor betydelse om man ska ha den uppläst?


  
Foto: LotteCh