K. iPad alternativa verktyg

En iPad kan vara ett mycket användbart specialpedagogiskt verktyg i sin användarvänliga tillgänglighet. 
För en del elever är det en stor hjälp att man kan förstora texten mycket enkelt och för andra blir det en befrielse att ha allt samlat på ett ställe. Det är enklare att hålla reda på sin iPad än pennor, papper, suddgummin, block, mp3-spelare och cd-skivor. I Inställningar under Allmänt finns Hjälpmedel som erbjuder lösningar för olika stödbehov. Genom att gå in i de olika funktionerna får du en beskrivning av dem. 

iPad som ett alternativt verktyg bjuder på enkla lösningar då det gäller
  • skanning
  • text till tal (talsynteser)
  • tal till text
  • bok att läsa med förstorad text
  • minnesträning
  • hjälp för elever med koncentrationssvårigheter
Kapitel K. Innehåll: