I.3. Läsa på internet

I en artikel berättar Skolverket om den internationella studien PISA 2009 som visar att svenska elever är bra på digital läsning på nätet. Bättre än på att läsa traditionella texter. Men vi är inte bäst av de 66 deltagarländerna. Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket, menar att vi i Sverige måste fundera på hur vi kan arbeta för att bli ännu bättre i både traditionell och digital läsning.
Digital läsning handlar om att kunna navigera, söka och välja ut relevant information och om att kunna föra samman den informationen. PISA 2009 visar att svenska 15-åringar är bra på att navigera och läsa texter på nätet.  Studien visar också att det inte är de mest flitiga datoranvändarna som lyckas bäst utan de elever som tillbringar lagom mycket tid framför datorn. Men för att bli en god läsare av digitala texter krävs samma grundläggande kunskaper i läsförståelse som vid vanlig traditionell läsning. 

Artikel: Skolverket, Svenska elever bra på digital läsning (2011-06-27)


Läsvänlig sida
Tycker du att en del sidor på internet är röriga och svåra att läsa på datorplattan? Lugn! I webbläsaren Safari finns en funktion som visar webbsidan i en mer läsvänligversion! Dessutom kan du anpassa teckenstorleken så att den passar dig.


Skärmdumpar:  artikel hos Sydsvenskan

Artikeln på bilden är skriven av Anders Mildner och finns hos Sydsvenskan: Barnens väg till tekniken (Publicerad 14 okt 2012).