I.4. Läsa PDF:er

Det finns otroligt mycket gratis material på internet i form av PDF-dokument: böcker, rapporter, forskning, läroplaner m.m. Detta kan du och dina elever enkelt ladda hem till en iPad. PDF-dokumenten kan ni öppna och läsa dokumenten i t.ex. iBooks (standard på en iPad). MEN det finns särskilda PDF-läsare för iPad som har många, många fler möjligheter!
Om man söker på PDF-läsare eller PDF-reader får man flera förslag. Även om de kallas för PDF-läsare så klarar de ofta av att öppna många fler dokument-typer än PDF såsom Word-dokument och PowerPoints och till och med bilder. 

Anteckna, stryk över och under samt kommentera!
Men det allra fiffigaste är att det går att göra egna under- och överstrykningar, handskriva anteckningar i marginalen, infoga egna kommentarer i textrutor. Detta går dock bara att göra i PDF-dokument, ej i andra dokumenttyper.

Men inte nog med det: De över- och understrykningar samt kommentarer du gör kan du skicka till sig själv via e-post. Då får du en snyggt utdrag av dina anteckningar.


Foto: iTunesStore/Yuri Selukoff