I.1. Läsa i iBooks

På din iPad har du en app som heter iBooks. Med hjälp av den appen kan du hämta böcker och från iBookstore. Men framför allt kommer iBooks bli viktig för de böcker som barn och elever själva skapar med hjälp av andra appar. Det är i iBook som deras böcker lagras.
I iBooks kan man välj bland sju olika typsnitt, tre lättlästa sidfärger och tre praktiska sidlayouter i form av ett bokläge, helskärmsläge och rullningsläge.

Du kan markera favoritstycken och lägga till anteckningar med den inbyggda bokmärkningsfunktionen.

Du kan hitta ett ord, ett tecken eller en fras var som helst i boken med den inbyggda sökfunktionen.

Du kan enkelt justera skärmens ljusstyrka för en behaglig läsupplevelse i olika miljöer.

Dukan även få texten uppläst med hjälpmedelsfunktion Voice Over som finns i iPhone, iPad och iPod touch (se Kap. K.5.) .
Foto: LotteCh