H. Filmskapande på iPad

Att skapa filmer och bildspel är ett sätt för barn och unga att för sig själv och andra gestalta sina kunskaper och sin förståelse av omvärlden.
En iPad gör medieproduktion i förskola och skola otroligt enkel. En iPad har allt i ett: kamera, videokamera, redigeringsverktyg och publiceringsverktyg. En iPad är enkel att ta med ut för att dokumentera och i samma apparat sätter du enkelt samman allt material till ett bildspel eller film. Barn och unga ges möjlighet att uttrycka sina kunskaper 

Kap H. Innehåll: 
Film: Ina Alm, Centrum för Pedagogisk Inspiration, Malmö stad