G.1. Grunder skriva

Det är lite annorlunda att skriva på en iPad. För det första skriver man på ett virtuellt tangentbord på skärmen. Sedan kräver det också lite fingerfärdighet när man ska markera text och sedan kopiera och klistra in. Fördelen med digitala texter är ju att det är så enkelt att disponera om texten, prova olika formuleringar och att radera fel. Här får du lära dig grunderna för hur man skriver på en iPad.
I filmen till höger går Sara, från Skoldatateket i Stockholm, igenom grunderna för skrivande på en iPad.  

Hon går igenom följande saker:
 • det virtuella tangentbordet
 • tangeter med siffror och symboler
 • markera text, kopiera och klistra in
 • stavningsförslag och automatisk korrigering
 • skriva förhand
 • externa tangentbord
 • dela det viruella tangentbordet

Appar som Sara visar:
 • Anteckningar
 • Pages
 • Adudionote
 • Penultimate
 • Skolstil