G.4. Skrivverktyg x 4

Det finns många skrivappar att välja mellan och då kan det vara bra att utgå ifrån vilket syfte skrivandet har och hur man vill använda texterna. Är det texter för egen del? Är det texter som man ska göra i samarbete med andra? Är det texter som ska delas med några andra? Är det texter som ska publiceras för en större publik?
I detta avsnitt presenterar vi fyra skrivverktyg som har olika syften.

Pages - traditionellt ordbehandlingprogram
Skapa en text som du sedan exempelvis kan dela via e-post. Bilder och videoklipp kan infogas.

Google Drive - för samarbete kring texter
Delat textdokument, med version/ändringshistorik. Man kan se vem som skrivit vad och när ändringen gjorts

Blogger/Wordpress - skriva för publik
Skriv din text i en blogg, för att få respons på din text från läsare i hela världen.

Evernote - on-line-anteckningar att dela med andra
Skriv din text och nå det online, från valfri apparat.