G.2. Skriva sig till läsning

Allt fler förskolor och skolor använder sig av Tragetons strategi för skriv- och läsinlärning - att skriva sig till läsning på dator eller lärplatta (ASL). Skolstil är ett ordbehandlingsprogram med talsyntes och talande tangentbord och är därför ett bra lärverktyg för att skriva sig till läsning.
Talande tangentbord hjälper barnen förstå att ord består av flera ljud och att ljuden kan läsas samman till ord. Det är vanligast att barn får börja skriva sig till läsning i år ett men själv menar han att man kan börja med arbetssättet för  barn i 4-5 årsåldern. Skolstil finns för både dator och ipad. 

Inspirationsfilm: Snösätraskolan (7:42 min)

På Snösätraskolan har en klass arbetat med Tragetons läs- och skrivinlärningsmodell sedan höstterminen 2010. Alla elever knäckte ”koden” i årskurs ett, även de med läs- och skrivsvårigheter. Nu går eleverna i eleverna i årskurs 2 och skriver sedan i höstas för hand.