G. Skriva på iPad

En iPad är i sig inte det ultimata skrivverktyget. Men i dagens samhälle och i vissa sammanhang har vi krav på att skrivverktygen ska klara mycket mer än vad traditionella skrivverktyg klarar. Vi vill att det enkelt och snabbt ska gå att kombinera traditionella texter med bilder och filmer. Vi vill också snabbt och enkelt kunna dela och publicera texter. 
Det finns ett gigantiskt stort utbud av spännande appar för skrivande i olika former. Här i detta kapitel går vi först igenom grunderna för hur man skriver på en iPad. Därefter presenterar vi några appar för olika typer av skrivande.

Kap. G. Innehåll: