F. iPad Kamera‎ > ‎

F.4. Skapa serier

Med bilder kan man uttrycka sig genom att göra enkla bildberättelser i serieform.
Med hjälp av StripDesigner kan eleverna i serieform få gestalta sina kunskaper. Det kan vara fakta, de kan göra en bildberättelse eller göra instruktioner som beskriver hur man utför något.

En serie kan bestå av flera sidor och på varje sida bestämmer man själv hur många rutor som ska finnas med.

Serierna kan man sedan spara som bilder eller PFD:er.